El 18 de febrero de 2014 la dictadura chavista encarceló a Leopoldo López (Reuters)